Ontwerp brug en beeld: ZJA

Kennis of wijsheid?

De urgentie is duidelijk. De weg ernaartoe meestal nog niet. Duurzaamheid is niet te vangen in afvinklijstjes of een vastomlijnd model, het is een nieuwe manier van werken. Een aanpak waarin innovatieve technieken worden benut om de wereld mooier en duurzamer te maken. Waarin samenwerken vanuit verbinding meer is dan de som der delen!

Reconnect & co verstaat de kunst de doelstellingen op korte en lange termijn met elkaar te verbinden, en vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen. We zijn ervan overtuigd dat creativiteit en innovatie het gevolg zijn van hoe je met elkaar samenwerkt en dat innovatie begint met ambities en een helder doel.

Onze disciplines:

Circulair aanbesteden
Circulair ontwerpen en bouwen
Circulair organiseren

De aanpak van Reconnect & co:

  1. We creëren helderheid over het duurzaamheidsdoel en de circulaire ambities, en zorgen dat dit gedragen wordt door het team.
  2. We ontrafelen de vaktermen en begrippen rondom duurzaamheid zodanig dat we elkaar begrijpen en dezelfde taal spreken. Dat scheelt een hoop.
  3. We leggen de juiste verbindingen: welke partijen dragen bij in het behalen van de doelstellingen?
  4. Welke expertise brengen de partners in en welke rol en verantwoordelijkheden horen daarbij?
  5. Met behulp van techniek en creativiteit creëren we samen circulaire oplossingen mét impact.

Kom in contact

Van ambities naar werkelijkheid

Samen maken we meer impact. We kijken ernaar uit om samen met jou de infrasector duurzaam te maken. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.